top of page

ติดต่อเรา

 

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

psychology@tu.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร: 02 696 5660

bottom of page